PowerPoint - kursutbud

 

PowerPoint bas I - grunderna

 

PowerPoint bas II - fortsättning

 

PowerPoint bas III - fördjupning

 

 

 

Cerwall Utbildning 2011

www.cerwall.se